GJITHMONË NË RRUGË GJITHMONË NË KOHË

Dërgo në mënyrë të sigurt dhe të shpejtë me Be-Da Express!

Hapni llogari përdoruesi dhe digjitalizohuni me ne.

SHËRRBIMET TONA

Letra

- Letra të thjeshta
- Letra të rekomanduara
- Dokumente të besueshme

Paketa

- Dërgesa deri në 2 kg
- Dërgesa mbi 2 kg
- Paketime deri në 10 kg
- Paketime mbi 10 kg

Shërbime me Vlera

Dërgesë që ka sasi të konsiderueshme dhe ka rëndësi konfidenciale

Express Shërbime

Dorëzimi i porosisë në të njëjtën ditë. Dërgesa me prioritet dorëzohet në mënyrë të sigurt dhe me përgjegjësi

100.000

DËRGESA

300

KLIENTELË TË LUMTUR

35

POSTIERË

35

AUTOMJETE

Сите Новости

POROSIT DËRGESË ME BE-DA EKSPRES

OSE TELEFONO NË  076/278-278