Потрошувачот и доставата – фактори кои ја диктираат работата на твојот онлајн бизнис

Временската достава на производите, известувањата за временскиот период на достава, повратните нарачки и други фактори го диктираат начинот на работа на твојот бизнис.  Денес, со онлајн пазарувањето, потрошувачите имаат големи очекувања од целото искуство што го добиваат кога порачуваат и купуваат од онлајн бизнисите. Овде играат улога и инфлуенсерите со нивните ексклузивни достави кога го […]

Совети кои ќе помогнат во растот на твојот бизнис

Обврските и задачите кои доаѓаат со водење на еден бизнис се безбројни. Менаџирање со време, вработени, имиџ, финансии и реализирање на стратешки бизнис план.  Сите овие работи плус мора да бидат адаптирани на лимитиран буџет. Звучи пренатрупано и многу често може да се изгуби концентрација и се околу тебе да биде во хаос. Забави малку, […]

Социјалните медиуми и твојот бренд

Како најдобро да го претставиш својот бренд освен традиционалниот маркетинг? Се разбира, да бидеш активен и да се поврзеш што е можно повеќе со својата публика на социјалните медиуми.